1. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 2. aboriginer

  aboriginer [-gi´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ab-orig-in-er
  Svensk ordbok
 3. didjeridu

  didjeridu, trätrumpet, med ursprung bland aboriginer i norra Australien.
 4. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.
 5. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 7. australier

  australier, benämning på invånare i Australien i allmänhet och även på aboriginer, landets urinvånare.
 8. reservat

  reservat, område avsatt för ursprungsbefolkning.
 9. Tasmanien

  Tasmanien, delstat i Australien; 67 800 km2, 516 600 invånare (2015), varav 26 100 aboriginer.

 10. maorier

  maorier kallas urinvånarna på Nya Zeeland, alltså de som bodde där innan européerna kom dit omkring år 1800.