1. aboriginer

  aboriginer, australier, benämning på Australiens ursprungliga befolkning.
 2. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.
 3. etnisk minoritet

  etnisk minoritet kallas en grupp med gemensam etnicitet som utgör en minoritet i ett land, en stad eller en region.
 4. didjeridu

  didjeridu, trätrumpet, med ursprung bland aboriginer i norra Australien.
 5. etnisk grupp

  etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).
 6. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 7. maorier

  maorier kallas urinvånarna på Nya Zeeland, alltså de som bodde där innan européerna kom dit omkring år 1800.
 8. Tasmanien

  Tasmanien, delstat i Australien; 67 800 km2, 516 600 invånare (2015), varav 26 100 aboriginer.

 9. aboriginer

  aboriginer [-gi´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ab-orig-in-er
  Svensk ordbok
 10. Queensland

  Queensland, delstat i Australien; 1,7 miljoner km2, 4,8 miljoner invånare (2015), varav 144 900 aboriginer.