1. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

 2. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 3. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).
 4. abortiv

  abortiv, ofullständig, förkortad.
 5. abortör

  abortö´r subst. ~en ~er ORDLED: abort-ör-en
  Svensk ordbok
 6. abortiv

  aborti´v adj. ~t ORDLED: abort-iv
  Svensk ordbok
 7. abortera

  aborte´ra verb ~de ~t ORDLED: abort-er-ar SUBST.: aborterande, abortering
  Svensk ordbok
 8. missed abortion

  missed abortion, abortus inhibitus, innebär att ett foster dör i livmodern, vanligen under de första 2–4 graviditetsmånaderna, men inte – som vid normalt missfall – stöts ut ur den.
 9. missfall

  missfall, detsamma som spontan abort.
 10. Imelda Staunton

  Staunton, Imelda, född 1956, brittisk skådespelerska.