1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).
 5. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 6. missed abortion

  missed abortion, abortus inhibitus, innebär att ett foster dör i livmodern, vanligen under de första 2–4 graviditetsmånaderna, men inte – som vid normalt missfall – stöts ut ur den.
 7. abortiv

  abortiv, ofullständig, förkortad.
 8. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 9. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 10. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.