1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. abortiv

  abortiv, ofullständig, förkortad.
 3. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 4. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).
 5. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 6. kriminalpolitik

  kriminalpolitik, statliga åtgärder som rör brottsligheten, huvudsakligen genom strafflagstiftning, polis, åklagarväsen, domstolar och kriminalvård.

 7. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 8. missed abortion

  missed abortion, abortus inhibitus, innebär att ett foster dör i livmodern, vanligen under de första 2–4 graviditetsmånaderna, men inte – som vid normalt missfall – stöts ut ur den.
 9. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 10. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.