1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 3. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 4. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 5. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 6. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 7. Donald Trump

  Donald Trump är en amerikansk affärsman och politiker i Republikanska partiet.

 8. Downs syndrom

  Downs syndrom, DS, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning.
 9. familjeplanering

  familjeplanering innebär att man medvetet försöker påverka familjens storlek.
 10. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.