1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. abortera

  aborte´ra verb ~de ~t ORDLED: abort-er-ar SUBST.: aborterande, abortering
  Svensk ordbok
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 5. Supreme Court

  Supreme Court, benämning på det högsta rättsliga organet i engelskspråkiga länder.

 6. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 7. sterilisering

  sterilisering, kirurgiskt ingrepp som utförs för att göra en individ steril, det vill säga oförmögen till fortplantning.
 8. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 9. födelsekontroll

  födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag.
 10. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).