1. abortera

  aborte´ra verb ~de ~t ORDLED: abort-er-ar SUBST.: aborterande, abortering
  Svensk ordbok
 2. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

 3. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 4. Bang-abort

  Bang-abort, fosterdöd hos nötkreatur (smittsam kastning), orsakad av infektion med bakterien Brucella abortus (jämför brucellos).
 5. Imelda Staunton

  Staunton, Imelda, född 1956, brittisk skådespelerska.

 6. missfall

  missfall, detsamma som spontan abort.
 7. fosterskadande substanser.

  fosterskadande substanser. Ända sedan katastrofen med sömnmedlet talidomid (Neurosedyn) i början av 1960-talet har uppmärksamheten riktats mot möjliga fosterskadande egenskaper hos läkemedel och andra substanser, ibland benämnda miljögifter (såväl i arbetsmiljön som i den yttre miljön).
 8. Mike Leigh

  Leigh, Mike, född 1943, brittisk filmregissör, manusförfattare och pjäsförfattare.

 9. fosterfördrivning

  fosterfördrivning, föråldrad term för abortframkallande åtgärd som inte utförts i enlighet med svensk abortlagstiftning.
 10. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.