1. abortera

  aborte´ra verb ~de ~t ORDLED: abort-er-ar SUBST.: aborterande, abortering
  Svensk ordbok
 2. hudtransplantation

  hudtransplantation, grupp av behandlingsmetoder som avviker från andra former av transplantation bl.a. genom att personens egen vävnad ofta används samt att vävnad från annan person som regel används enbart som en temporär åtgärd.
 3. ofödda barns rätt

  ofödda barns rätt, de rättsförhållanden som rör den oföddes rättsställning, oavsett stadium i tillblivelseprocessen.
 4. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 5. fosterdödlighet

  fosterdödlighet, frekvensen av foster som dör i livmodern före förlossningen men efter 22:a graviditetsveckan.
 6. medicinsk etik

  medicinsk etik, tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne som kritiskt, historiskt och analytiskt granskar moraliska och etiska aspekter på (beslut som gäller) sjukvård och medicinsk forskning.
 7. missbildning

  missbildning, malformation, medfödd kroppslig avvikelse från det normala.
 8. transplantation

  transplantation, förflyttande av organ, vävnad eller celler från ett ställe till ett annat.