1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. Supreme Court

  Supreme Court, benämning på det högsta rättsliga organet i engelskspråkiga länder.

 5. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 6. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 7. Elise Ottesen-Jensen

  Ottesen-Jensen, Elise, född Ottesen, 1886–1973, norsk-svensk sexualupplysare, från 1919 verksam i Sverige.
 8. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 9. abort

  abort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: abort-en
  Svensk ordbok
 10. sterilisering

  sterilisering, kirurgiskt ingrepp som utförs för att göra en individ steril, det vill säga oförmögen till fortplantning.