1. röllika

    röllika, rölleka, Achillea millefolium, art i familjen korgblommiga växter.
  2. gråbo

    gråbo, Artemisia vulgaris , art i familjen korgblommiga växter.
  3. fosterfördrivning

    fosterfördrivning, föråldrad term för abortframkallande åtgärd som inte utförts i enlighet med svensk abortlagstiftning.