1. Hegars stift

  Hegars stift, runda, lätt böjda metallstift av olika dimensioner som används för att vidga livmoderhalsen före vissa gynekologiska ingrepp som livmoderskrapning, abortingrepp m.m.
 2. registret för övervakning av fosterskador

  registret för övervakning av fosterskador, informationsinsamlande och analyserande verksamhet som ingår i Socialstyrelsens medicinska födelseregister.
 3. virusabort

  virusabort, abort (missfall) som orsakas av virusinfektion.
 4. mykoplasmainfektioner

  mykoplasmainfektioner, sjukdomar orsakade av bakterier tillhörande familjen Mycoplasmataceae.
 5. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

 6. gynekologi

  gynekologi, läran om sjukdomar i de kvinnliga könsorganen, dvs. de yttre könsorganen ( vulva), slida ( vagina), livmoder ( uterus), äggledare ( tuba uterina) och äggstockar ( ovarium, pluralis ovarier).
 7. mödradödlighet

  mödradödlighet, mått på hur många kvinnor som dör i samband med graviditet eller förlossning.