1. abort

  abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

 2. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 3. ettbarnspolitik

  ettbarnspolitik innebär att många familjer i Kina får skaffa bara ett barn.
 4. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 5. eugenik

  eugenik, idén att förbättra människan genom biologisk förädling.
 6. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 7. Downs syndrom

  Downs syndrom, DS, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning.
 8. Donald Trump

  Donald Trump är en amerikansk affärsman och politiker i Republikanska partiet.

 9. familjeplanering

  familjeplanering innebär att man medvetet försöker påverka familjens storlek.
 10. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.