1. familjesociologi

    familjesociologi, studium av familjen som social institution och familjens relation till andra institutioner i samhället.
  2. abort

    abort, innebär att en graviditet upphör eller avbryts fram till utgången av den 22:a graviditetsveckan. En abort kan vara spontan (missfall) eller framkallad.

  3. ungdomsmottagning

    ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå för ungdomar i åldern 13–25 år, vilken stödjer och hjälper i frågor av medicinsk, psykologisk och social karaktär.