1. ungdomsmottagning

    ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå för ungdomar i åldern 13–25 år, vilken stödjer och hjälper i frågor av medicinsk, psykologisk och social karaktär.
  2. abort

    abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

  3. familjesociologi

    familjesociologi, studium av familjen som social institution och familjens relation till andra institutioner i samhället.