1. abrakadabra

  abrakadabra, abracadabra, trollformel med ursprung i antik bokstavsmagi (enligt somliga möjligen bildat av de fyra första bokstäverna i det grekiska alfabetet; enligt andra bildat till abraxas och hebreiska dabar ’ord’) och ofta skriven i triangelform.
 2. Abrakadabra

  Abrakadabra, tidskrift utgiven av Vår Skola Förlag AB 1981–99.
 3. abrakadabra

  abrakada´bra subst. ~t ORDLED: abrakadabr-at
  Svensk ordbok
 4. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 5. abracadabra

  abracadabra, magisk formel, se abrakadabra.
 6. abraxas

  abraxas, abrasax, magiskt ord av oklart (möjligen semitiskt) ursprung, brukat i antika och medeltida besvärjelser.
 7. trollformel

  trollformel, läsning , en ramsa, oftast i versform, som ansetts ha övernaturlig kraft att t.ex. bota (sjukdomar hos människor och husdjur), fördriva (t.ex. djävulen, råttor, möss och ohyra) eller förgöra (ovänner, onda väsen).
 8. trollformel

  trollformel [trål`-] subst. ~n trollformler ORDLED: troll--forml-er
  Svensk ordbok