1. abrakadabra

  abrakadabra, abracadabra, trollformel med ursprung i antik bokstavsmagi (enligt somliga möjligen bildat av de fyra första bokstäverna i det grekiska alfabetet; enligt andra bildat till abraxas och hebreiska dabar ’ord’) och ofta skriven i triangelform.
 2. Abrakadabra

  Abrakadabra, tidskrift utgiven av Vår Skola Förlag AB 1981–99.
 3. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 4. abrakadabra

  abrakada´bra subst. ~t ORDLED: abrakadabr-at
  Svensk ordbok
 5. abracadabra

  abracadabra, magisk formel, se abrakadabra.
 6. abraxas

  abraxas, abrasax, magiskt ord av oklart (möjligen semitiskt) ursprung, brukat i antika och medeltida besvärjelser.
 7. trollformel

  trollformel, läsning , en ramsa, oftast i versform, som ansetts ha övernaturlig kraft att t.ex. bota (sjukdomar hos människor och husdjur), fördriva (t.ex. djävulen, råttor, möss och ohyra) eller förgöra (ovänner, onda väsen).
 8. trollformel

  trollformel [trål`-] subst. ~n trollformler ORDLED: troll--forml-er
  Svensk ordbok