1. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 2. abrasion

  abrasion, förslitning av fjädrar hos fåglar; se bräm.
 3. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 4. abrasion

  abrasion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-ras-ion-en
  Svensk ordbok
 5. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 6. abradera

  abradera, bryta ned genom abrasion.
 7. abrasio

  abrasio, abrasio dentium, slitage av tandsubstans; se abrasion.
 8. exaration

  exaration, glaciärers lösbrytande verksamhet i fast berg.
 9. retrogradering

  retrogradering, allmänt en process som förstör eller överför något till en enklare form, t.ex. förflyttning av en kustlinje inåt land på grund av vågornas abrasion.
 10. abrasionsplan

  abrasionsplan, nästan plan yta i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.