1. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 2. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 3. stranderosion

  stranderosion, den process, som leder till förlust av material, t.ex. sand, grus och sten, från en strand.
 4. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 5. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 6. abrasionsbrant

  abrasionsbrant, klint, långsträckt brant i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 7. abradera

  abradera, bryta ned genom abrasion.
 8. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.
 9. attrition

  attrition, i odontologin detsamma som abrasion.
 10. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.