1. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 2. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 3. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 4. abrasionsplan

  abrasionsplan, nästan plan yta i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 5. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 6. abrasion

  abrasion, förslitning av fjädrar hos fåglar; se bräm.
 7. abrasion

  abrasion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-ras-ion-en
  Svensk ordbok
 8. attrition

  attrition, i odontologin detsamma som abrasion.
 9. korrasion

  korrasion, detsamma som abrasion i betydelsen av den mekaniska nötning på berg och jord som orsakas av partiklar i is, vatten eller luft som befinner sig i rörelse.
 10. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.