1. abrasionsplan

  abrasionsplan, nästan plan yta i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 2. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 3. abrasionsbrant

  abrasionsbrant, klint, långsträckt brant i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 4. abrasionsvittne

  abrasionsvittne, strandpelare, mer eller mindre fristående pelarlik bildning, skapad genom vågabrasion i fast berg som är inhomogent på grund av varierande sammansättning eller sprickrikedom.
 5. abrasion

  abrasion, slitage av tandsubstans, abrasio dentium.
 6. vågerosion

  vågerosion, detsamma som abrasion.
 7. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 8. abrasion

  abrasion, förslitning av fjädrar hos fåglar; se bräm.
 9. abrasion

  abrasion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-ras-ion-en
  Svensk ordbok
 10. attrition

  attrition, i odontologin detsamma som abrasion.