1. abrasionsbrant

  abrasionsbrant, klint, långsträckt brant i fast berg eller lösa avlagringar, skapad genom vågerosion; jämför abrasion.
 2. abrasion

  abrasion, vågerosion, vågornas erosion vid kuster och insjöstränder med hjälp dels av vågornas egen lösbrytande och underminerande verksamhet, dels av fasta partiklar i vattnet.
 3. klint

  klint, abrasionsbrant, brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar, i allmänhet bildad genom vågornas abrasion.
 4. Backafall

  Backafall, namn på abrasionsbranterna på södra Ven i Öresund, mellan Kyrkbacken och Bäckviken.
 5. Hovs hallar

  Hovs hallar , norra delen av Hallandsåsen.
 6. Møn

  Møn, ö söder om Själland, Danmark; 218 km 2, 9 580 invånare (2013).
 7. Ven

  Ven, ö i Öresund; 7,5 km 2, 359 invånare (2009). Ven, som utgör den f.d. församlingen Sankt Ibb, ligger 4,5 km utanför Skånes kust, mellan Helsingborg och Landskrona, och 8,5 km öster om Själland.
 8. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. strand

  strand, dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och floder.