1. abrasionsvittne

    abrasionsvittne, strandpelare, mer eller mindre fristående pelarlik bildning, skapad genom vågabrasion i fast berg som är inhomogent på grund av varierande sammansättning eller sprickrikedom.
  2. rauk

    rauk, strandpelare (abrasionsvittne) på Gotland och Öland.