1. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 2. fossil

  fossil, petrifikat, förstening, lämning eller avtryck av en organism (eller spår av dess verksamhet, spårfossil) som begravts och bevarats genom naturens försorg.
 3. Apostlagärningarna

  Apostlagärningarna, Apostlagärningarna, en av Nya Testamentets böcker; följer på de fyra evangelierna.
 4. klusil

  klusil, konsonant som bildas genom att luftflödet spärras av momentant någonstans i ansatsröret, varvid ett övertryck uppstår bakom avspärrningen.
 5. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.
 6. puls

  puls, inom fysik och teknik ett kortvarigt engångsförlopp hos en fysikalisk storhet (elektrisk spänning, elektrisk ström, ljusstyrka, tryck osv.) karakteriserat av att storheten stiger från en konstant vilonivå (ofta noll) till ett maximum och därefter avtar och återgår till vilonivån.
 7. Markusevangeliet

  Markusevangeliet, egentligen Evangelium enligt Markus, det andra och troligen äldsta av de s.k. synoptiska evangelierna i Nya Testamentet.
 8. halvspråkighet

  halvspråkighet, en antagen begränsad behärskning av båda språken hos tvåspråkiga personer, t.ex. till följd av en abrupt övergång från modersmålet till ett nytt språk under barndomen.
 9. abrupt

  abrup´t adj., neutr. ~ ORDLED: ab-rupt
  Svensk ordbok
 10. Egon Schiele

  Schiele, Egon, 1890–1918, österrikisk tecknare och målare.