1. abrupt

  abrup´t adj., neutr. ~ ORDLED: ab-rupt
  Svensk ordbok
 2. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 3. snöby

  snöby, kortvarig och ibland häftig nederbörd i form av snöflingor vilken börjar och slutar abrupt.
 4. Jean Dubuffet

  Dubuffet, Jean,1901–85, fransk bildkonstnär.
 5. halvspråkighet

  halvspråkighet, en antagen begränsad behärskning av båda språken hos tvåspråkiga personer, t.ex. till följd av en abrupt övergång från modersmålet till ett nytt språk under barndomen.
 6. supraledning

  supraledning, egenskap hos vissa material som tillåter elektrisk ström passera utan någon resistans.
 7. sågtandsgenerator

  sågtandsgenerator, inom elektrotekniken en generator som frambringar en sågtandspuls eller en periodiskt upprepad sågtandsspänning, vilken kännetecknas av att spänningen ändrar sig linjärt med tiden till en maximal nivå och därefter återgår abrupt.
 8. slukränna

  slukränna, erosionsränna i morän eller fast berg nedskuren rakt nedför en sluttning.
 9. kontinua

  kontinua, språkljud med mjukt, kontinuerligt förlopp.
 10. engelska

  engelska, på engelska English, ett germanskt språk som framför allt efter andra världskriget har blivit ett ekonomiskt, kulturellt och politiskt världsspråk.