1. abscess

  abscess, sent stadium av infektion, med central och begränsad, varig smältning i vävnaden.
 2. abscess

  abscess [-ses´] subst. ~en ~er ORDLED: abscess-en
  Svensk ordbok
 3. analabscess

  analabscess, egentligen anorektal abscess, varansamling i anslutning till analöppningen och ändtarmen, ofta kombinerad med fistel ( analfistel).
 4. äggstocksabscess

  äggstocksabscess , ovarialabscess, varansamling som bildats vid äggstocksinflammation (ooforit).
 5. analstriktur

  analstriktur, förträngning av ändtarmsöppningen.
 6. sänkningsabscess

  sänkningsabscess, varbildning (abscess) som uppstått i en ryggkota och som därifrån banat sig väg nedåt i kroppen och framkallat en ömmande svullnad under huden, t.ex. i ljumsken.
 7. pyemi

  pyemi ’blod’), medicinsk term för närvaro av bakterier i blodet (sepsis), vilka sprids från en infektionshärd med varbildning, t.ex. en abscess, och orsakar variga inflammationer på andra ställen i kroppen.
 8. perikondrit

  perikondrit, inflammation i den bindvävshinna ( perikondrium), som omger brosk (utom ledbrosk).
 9. amöbainfektion

  amöbainfektion, infektion orsakad av amöbaarten Entamoeba [-me:-] histolytica.
 10. proktologi

  proktologi, läran om ändtarmens byggnad, funktion och sjukdomar.