1. abskissa

    abskissa, den första koordinaten för en punkt i ett koordinatsystem, vanligen avsatt horisontellt (längs x-axeln) med negativa värden till vänster.
  2. abskissa

    abskissa [-skis`a] subst. ~n abskissor ORDLED: ab-skiss-an
    Svensk ordbok