1. absens

  absens, tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet.
 2. absens

  absen´s subst. ~en ~er ORDLED: ab-sens-en
  Svensk ordbok
 3. ABS-plast

  ABS-plast, termoplast som är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.
 4. ABS-broms

  ABS-broms, låsningsfri broms på bil eller annat fordon.
 5. absent

  absent, kroppsligt eller själsligt frånvarande.
 6. låsningsfri broms

  låsningsfri broms, detsamma som ABS-broms; jämför låsningshämmare.
 7. låsningshämmare

  låsningshämmare, äldre benämning på sådana anordningar i fordon av olika slag, som vid bromsning förhindrar en total låsning av rullande hjul.
 8. blockering

  blockering, låsning, när ett hjul slutar att rulla, vanligen därför att det bromsas hårdare än vad väggreppet medger.
 9. varmformning

  varmformning, i plasttekniken formning av en uppvärmd skiva av termoplast, t.ex. ABS-plast eller akrylplast (PMMA), med hjälp av vakuum eller tryck mot en form följt av kylning.
 10. plastfolie

  plastfolie, tunt blad av plast.