1. absens

  absens, tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet.
 2. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 3. absens

  absen´s subst. ~en ~er ORDLED: ab-sens-en
  Svensk ordbok
 4. ABS-plast

  ABS-plast, termoplast som är en sampolymer av akrylnitril, butadien och styren.
 5. ABS-broms

  ABS-broms, låsningsfri broms på bil eller annat fordon.
 6. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 7. polystyren

  polystyren, polymer som framställs genom radikalpolymerisation av monomeren styren.
 8. absent

  absent, kroppsligt eller själsligt frånvarande.
 9. bromssystem

  bromssystem utgörs av själva bromsen och ett manöverorgan för ansättningen och därav beroende bromsverkan, t.ex. en pedal samt även hopkopplingsdon mellan broms och manöverorgan.
 10. plastfolie

  plastfolie, tunt blad av plast.