1. absent

  absent, kroppsligt eller själsligt frånvarande.
 2. absentieböter

  absentieböter, böter som ådöms för underlåtenhet att infinna sig vid domstol.
 3. absent friends

  absent friends [ung. äb´sent fren´ds] subst., plur. ORDLED: ab-sent
  Svensk ordbok
 4. George Clinton

  Clinton, George, född 1940, amerikansk soulsångare och funkmusiker.

 5. achaltekeer

  achaltekeer, mycket gammal, ädel ridhästras från Turkmenistan, omtalad för sin uthållighet och utmärkta galoppförmåga.