1. absid

  absid, ett halvrunt eller mångsidigt rum, vanligen övertäckt med en halvkupol, som avslutar altarrummet i de flesta medeltida kyrkobyggnader.
 2. absid

  absi´d subst. ~en ~er ORDLED: ab-sid-en
  Svensk ordbok
 3. Christian Frederik Hansen

  Hansen, Christian Frederik, 1756–1845, dansk arkitekt.
 4. Todi

  Todi, stad i provinsen Perugia, Umbrien, mellersta Italien.

 5. Maxentiusbasilikan

  Maxentiusbasilikan, monumentalbyggnad nordöst om Forum Romanum i Rom, uppförd under Maxentius men ofta (felaktigt) benämnd Konstantins basilika.
 6. Theodora

  Theodora (grekiska Theodōra), född ca 497, död 548, östromersk kejsarinna.
 7. tribun

  tribun (för etymologi se tribunal), upphöjd plats för offentligt framförande eller framträdande.
 8. Agnestad

  Agnestad, f.d. församling i Falköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).
 9. presbyterium

  presbyterium, även sanktuarium, altarrum.
 10. Petri stol

  Petri stol, benämning dels på det påvliga ämbetet, efter aposteln Petrus, som enligt traditionen var den förste biskopen av Rom, dels på den tronstol från karolingisk tid som är infogad i Peterskyrkans absid i Rom.