1. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 2. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 3. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 4. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 5. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 6. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 7. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 8. absolut musik

  absolut musik används ibland som beteckning för instrumentalmusik som inte syftar på eller illustrerar en berättelse, handling, sinnesstämning e.d., i motsats till s.k. programmusik.
 9. absolut ålder

  absolut ålder, ålder hos ett geologiskt objekt, uttryckt i antal år.
 10. absolut veto

  absolut veto, rätt att definitivt hindra ett beslut.