1. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 2. absolut

  2absolu´t adv. ORDLED: ab-sol-ut
  Svensk ordbok
 3. absolut

  1absolu´t adj., neutr. ~ ORDLED: ab-sol-ut
  Svensk ordbok
 4. absolut tonhöjdsminne

  absolut tonhöjdsminne, detsamma som absolut gehör.
 5. absolut avvikelse

  absolut avvikelse, detsamma som absolutfel.
 6. absolut ljusstyrka

  absolut ljusstyrka, himlakroppars verkliga ljusstyrka; se magnitud.
 7. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 8. absolut rättsregel

  absolut rättsregel, tvingande rättsregel som inte med rättslig verkan kan avtalas bort.
 9. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 10. absolut anomali

  absolut anomali, geofysisk anomali, baserad på förhållanden som berör jorden i dess helhet; jämför anomali.