1. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 2. magnitud

  magnitud, storleksklass, dimensionslöst och relativt mått på den från en himlakropp, vanligtvis en stjärna, mottagna strålningseffekten per areaenhet (irradiansen eller belysningen).
 3. absolut ljusstyrka

  absolut ljusstyrka, himlakroppars verkliga ljusstyrka; se magnitud.
 4. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 5. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.
 6. bolometrisk magnitud

  bolometrisk magnitud, ett mått på en stjärnas totala energiutstrålning i alla elektromagnetiska våglängder.
 7. visuell magnitud

  visuell magnitud, mått på den mottagna (apparenta) eller avgivna (absoluta) strålningseffekten (irradiansen eller belysningen) från en himlakropp som den uppfattas av det mänskliga ögat.
 8. astronomiska tecken och symboler

  astronomiska tecken och symboler, traditionella beteckningar för himlakroppar, banaspekter och andra astronomiska storheter.
 9. period–luminositetsrelationen

  period–luminositetsrelationen, samband mellan en variabel stjärnas (speciellt en cepheids) period och dess genomsnittliga absoluta magnitud eller luminositet.
 10. Barnards stjärna

  Barnards stjärna, Barnards snabblöpare, Barnards pilstjärna, stjärnan med den största kända egenrörelsen, 10,4 bågsekunder per år, upptäckt av Edward Emerson Barnard 1916.