1. magnitud

  magnitud, storleksklass, dimensionslöst och relativt mått på den från en himlakropp, vanligtvis en stjärna, mottagna strålningseffekten per areaenhet (irradiansen eller belysningen).
 2. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 3. visuell magnitud

  visuell magnitud, mått på den mottagna (apparenta) eller avgivna (absoluta) strålningseffekten (irradiansen eller belysningen) från en himlakropp som den uppfattas av det mänskliga ögat.
 4. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 5. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.
 6. absolut ljusstyrka

  absolut ljusstyrka, himlakroppars verkliga ljusstyrka; se magnitud.
 7. bolometrisk magnitud

  bolometrisk magnitud, ett mått på en stjärnas totala energiutstrålning i alla elektromagnetiska våglängder.
 8. astronomiska tecken och symboler

  astronomiska tecken och symboler, traditionella beteckningar för himlakroppar, banaspekter och andra astronomiska storheter.
 9. upplevelsemätning

  upplevelsemätning, kvantifiering av upplevelser, t.ex. av styrkan hos känslor och sinnestillstånd, av smaklighet hos maträtter eller viner, men också kvantifiering av den upplevda magnituden (storleken, styrkan, mängden etc.) av objekt eller företeelser med fysikaliska mätvärden, t.ex. längd, vikt, ljudstyrka, tidsintervall.
 10. horisontalgrenen

  horisontalgrenen, inom astronomin ett område som ligger närmast horisontellt tvärs över HR-diagrammet vid en absolut magnitud mellan 0 och 1.