1. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 2. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 3. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.
 4. majoritet

  majorite´t subst. ~en ~er ORDLED: maj-or-itet-en
  Svensk ordbok
 5. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 6. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.
 7. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 8. Konrad Adenauer

  Adenauer, Konrad, född 5 januari 1876, död 19 april 1967, tysk politiker.
 9. Andrew Jackson

  Jackson, Andrew, född 15 mars 1767, död 8 juni 1845, amerikansk politiker, USA:s president 1829–37.

 10. tvåkammarsystem

  tvåkammarsystem, en folkrepresentations fördelning på två var för sig beslutande församlingar.