1. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 2. majoritet

  majoritet, flertal, flest av de röstande; motsats: minoritet.
 3. majoritetsval

  majoritetsval, valmetod för att utse representanter i parlament och kommunala församlingar.

 4. majoritet

  majorite´t subst. ~en ~er ORDLED: maj-or-itet-en
  Svensk ordbok
 5. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 6. suspensivt veto

  suspensivt veto, tidsbegränsat förbud mot att ett beslut genomförs.
 7. John Quincy Adams

  Adams, John Quincy, 1767–1848, amerikansk politiker, USA:s president 1825–29; jämför släktartikel Adams.

 8. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 9. Konrad Adenauer

  Adenauer, Konrad, född 5 januari 1876, död 19 april 1967, tysk politiker.
 10. beslutsordning

  beslutsordning, form för hur beslut fattas.