1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som kan finnas.

 2. absolutadress

  absolutadress, adress i en dators maskinspråk som direkt pekar på en viss minnescell eller datorenhet.
 3. absolut avvikelse

  absolut avvikelse, detsamma som absolutfel.
 4. absolut anomali

  absolut anomali, geofysisk anomali, baserad på förhållanden som berör jorden i dess helhet; jämför anomali.
 5. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 6. Newtons absoluta rum och tid

  Newtons absoluta rum och tid, rums- och tidsbegrepp som ligger till grund för mekaniken i Newtons ”Principia” och som bl.a. innebär att rummet och tidens existens och egenskaper antas vara oberoende av allt annat i universum.
 7. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 8. absolut

  2absolu´t adv. ORDLED: ab-sol-ut
  Svensk ordbok
 9. absolut

  1absolu´t adj., neutr. ~ ORDLED: ab-sol-ut
  Svensk ordbok
 10. absolut tonhöjdsminne

  absolut tonhöjdsminne, detsamma som absolut gehör.