1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 2. Newtons absoluta rum och tid

  Newtons absoluta rum och tid, rums- och tidsbegrepp som ligger till grund för mekaniken i Newtons ”Principia” och som bl.a. innebär att rummet och tidens existens och egenskaper antas vara oberoende av allt annat i universum.
 3. absolutadress

  absolutadress, adress i en dators maskinspråk som direkt pekar på en viss minnescell eller datorenhet.
 4. absolut avvikelse

  absolut avvikelse, detsamma som absolutfel.
 5. absolut anomali

  absolut anomali, geofysisk anomali, baserad på förhållanden som berör jorden i dess helhet; jämför anomali.
 6. absolut alkohol

  absolut alkohol, vattenfri etanol, en vätska som består av 99,6 viktprocent etanol och som fryser vid –117 °C och kokar vid 78,5 °C.
 7. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 8. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 9. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 10. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.