1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som kan finnas.

 2. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 3. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 4. nollpunkt

  nollpunkt, absoluta nollpunkten, utgångspunkten för den absoluta temperaturskalan, se absolut temperatur.
 5. temperaturstrålning

  temperaturstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från varje kropp med temperatur över absoluta nollpunkten.
 6. gas

  gas, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd; för gas som energiteknisk term, se gasbränsle.
 7. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning är radiostrålning som kommer till jorden från alla håll i universum.
 8. lågtemperaturfysik

  lågtemperaturfysik, studiet av egenskaper hos materien vid mycket låga temperaturer samt metoder att åstadkomma låga temperaturer.
 9. intervallskala

  intervallskala, en skala i vilken avstånden mellan olika skalvärden är lika stora genom hela skalan men där en absolut nollpunkt saknas.
 10. kvotskala

  kvotskala, en skala i vilken avstånden mellan skalstrecken är lika stora genom hela skalan och vilken dessutom innehåller en absolut nollpunkt.