1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 2. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 3. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning är radiostrålning som kommer till jorden från alla håll i universum.
 4. temperaturstrålning

  temperaturstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från varje kropp med temperatur över absoluta nollpunkten.
 5. nollpunkt

  nollpunkt, absoluta nollpunkten, utgångspunkten för den absoluta temperaturskalan, se absolut temperatur.
 6. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 7. gas

  gas, ett av materiens tre vanliga aggregationstillstånd; för gas som energiteknisk term, se gasbränsle.
 8. termometer

  termometer är ett instrument att mäta temperatur med.
 9. kvotskala

  kvotskala, en skala i vilken avstånden mellan skalstrecken är lika stora genom hela skalan och vilken dessutom innehåller en absolut nollpunkt.
 10. William Thomson Kelvin

  Kelvin, William Thomson, från 1892 Baron Kelvin of Largs (Lord Kelvin), 1824–1907, brittisk ingenjör, matematiker och fysiker, 1846–99 professor i naturfilosofi (fysik) i Glasgow.