1. absolutbelopp

  absolutbelopp, absolutvärde, ett mått på storleken hos ett reellt eller komplext tal, tecknat | a|.
 2. absolutvärde

  absolutvärde, annat ord för absolutbelopp.
 3. Schrödingerekvationen

  Schrödingerekvationen, fundamental vågekvation inom icke-relativistisk kvantmekanik föreslagen av Erwin Schrödinger 1926.
 4. absolutbelopp

  absolu`tbelopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ab-sol-ut--be-lopp-et
  Svensk ordbok
 5. harmonisk analys

  harmonisk analys, även abstrakt harmonisk analys, ett matematiskt forskningsområde som generaliserar Fourieranalysen.
 6. överbestämt ekvationssystem

  överbestämt ekvationssystem, ekvationssystem där antalet ekvationer är större än antalet obekanta.
 7. analytisk funktion

  analytisk funktion, (matematisk) funktion som överallt kan representeras av en konvergent potensserie.
 8. udda funktion

  udda funktion, en matematisk funktion ƒ vars värde men inte absolutbelopp ändras när tecknet på variabeln ändras: ƒ(− x) = −ƒ( x) för alla x.
 9. absolutkonvergens

  absolutkonvergens, matematisk term.
 10. visardiagram

  visardiagram, grafisk presentation av en sinusformad växelstorhet (t.ex. växelström eller växelspänning).