1. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 2. Absolut Vodka

  Absolut Vodka ®, spritsort som tillverkas i Åhus i Skåne; alkoholhalt: 40–50 volymprocent.
 3. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 4. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 5. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 6. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 7. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 8. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 9. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 10. densitet

  densitet, fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne.