1. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 2. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 3. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 4. Absolut Vodka

  Absolut Vodka ®, spritsort som tillverkas i Åhus i Skåne; alkoholhalt: 40–50 volymprocent.
 5. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 7. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 8. fenomenologi

  fenomenologi, läran om det som visar sig för medvetandet.
 9. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 10. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.