1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten, den absoluta temperaturskalans (se absolut temperatur) nollpunkt.
 2. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 3. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.

 4. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 5. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 6. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 7. absolut magnitud

  absolut magnitud, mått på en stjärnas eller annan himlakropps avgivna strålningseffekt i observatörens riktning, vanligtvis inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. absolut visuell magnitud.
 8. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 9. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 10. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.