1. absoluta nollpunkten

  absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som kan finnas.

 2. absolut

  absolut, ovillkorlig, oinskränkt, obetingad.
 3. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 4. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.
 5. absolut majoritet

  absolut majoritet, mer än hälften, exempelvis av röster vid ett val; jämför majoritet.
 6. absolut temperatur

  absolut temperatur, termodynamisk temperatur, temperaturen i en skala som kan definieras med hjälp av fundamentala termodynamiska principer.
 7. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 8. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 9. monarki

  monarki är ett styrelsesätt där en kung, drottning eller kejsare har den högsta makten.
 10. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.