1. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 2. absolutism

  absolutism, total avhållsamhet från bruk av alkohol, eller den riktning inom nykterhetsrörelsen som förordar sådan för sina medlemmar.
 3. envälde

  envälde betyder att en person har all makt.
 4. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 5. absolutism

  absolutism, filosofisk ståndpunkt som antar att det finns sanningar eller värden som är oberoende av människors kunskap eller värderingar och därför är eviga och oföränderliga; jämför absolut.
 6. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 7. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 8. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 9. Ludvig XIV

  Ludvig XIV, kallad ”Kung Sol” eller ”Solkungen” (Roi-Soleil), född 5 september 1638, död 1 september 1715, kung av Frankrike från 1643, son till Ludvig XIII och Anna av Österrike.
 10. despotism

  despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller en viss grupp, som utövar denna makt efter eget godtycke; total diktatur.