1. absolutism

  absolutism, historisk term vilken vanligen betecknar den starka furstemakt som präglar många europeiska stater under 1500-, 1600- och 1700-talen.
 2. monarki

  monarki, statsform i vilken den högsta makten innehas eller symboliseras av en i regel på livstid ärftligt utsedd monark.
 3. absolutism

  absolutism, filosofisk ståndpunkt som antar att det finns sanningar eller värden som är oberoende av människors kunskap eller värderingar och därför är eviga och oföränderliga; jämför absolut.
 4. envälde

  envälde, styrelseform där i realiteten såväl den verkställande som den lagstiftande makten är samlad i en person, monarken, och dennes handlingsfrihet t.ex. i förhållande till folkrepresentationen inte har konstitutionella inskränkningar.
 5. absolut monarki

  absolut monarki, statsskick där en furste innehar alla befogenheter utan sidoordnade politiska organ eller fortlöpande kontroll.
 6. anarkism

  anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt.
 7. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).
 8. autokrati

  autokrati, styrelseform där makten helt ligger i en enda härskares händer och utövas av denne ensam.
 9. Ludvig XIV

  Ludvig XIV, kallad ”Kung Sol” eller ”Solkungen” (Roi-Soleil), född 5 september 1638, död 1 september 1715, kung av Frankrike från 1643, son till Ludvig XIII och Anna av Österrike.
 10. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.