1. absolutist

  absolutis´t subst. ~en ~er ORDLED: ab-sol-ut-ist-en
  Svensk ordbok
 2. Jean Bodin

  Bodin, Jean, 1530–96, fransk statsteoretiker.
 3. Erik Nilson

  Nilson, Erik, 1862–1925, affärsman, frikyrkoman och politiker (liberal), riksdagsman (andra kammaren) 1906–24, förste vice talman 1923–24, lantförsvarsminister i Nils Edéns regering 1917–20.

 4. Perry Anderson

  Anderson, Perry, född 1938, brittisk skriftställare med sociologisk och historisk inriktning.
 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. nykterist

  nykteris´t subst. ~en ~er ORDLED: nykter-ist-en
  Svensk ordbok