1. koherens

  koherens, samstämmighet, överensstämmelse, fackterm med vidsträckt användning.
 2. sensor

  sensor, anordning som känner av absolutvärdet eller ändringen av en fysikalisk storhet som tryck, temperatur, flödeshastighet eller pH-värde eller intensiteten för ljus, ljud eller radiovågor och omvandlar informationen till en form som lämpar sig för ett datainsamlande system.
 3. bel

  bel, beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande.
 4. kristallografi

  kristallografi, läran om kristallerna, ett ämne med nära anknytning till kemi, biologi, mineralogi och fysik.