1. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 2. ljusabsorptionsspektrometri

  ljusabsorptionsspektrometri, absorptionsspektrofotometri, mätning av ett provs (oftast i lösning) absorption av elektromagnetisk vågrörelse i de infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdena som funktion av frekvensen (våglängden).

 3. ultraviolettspektroskopi

  ultraviolettspektroskopi, UV-spektroskopi, spektroskopisk metod som bygger på absorption av ljus inom våglängdsområdena 390–200 nm (nära UV) och 200–ca 150 nm (vakuum-UV).
 4. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.