1. solkraftverk

  solkraftverk är en anläggning där man använder solenergi för att framställa el.
 2. solfångare

  solfångare är en apparat som omvandlar solenergi till värme.
 3. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 4. tryckvattenreaktor

  tryckvattenreaktor, PWR (av engelska Pressurized Water Reactor), kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten under så högt tryck att praktisk taget ingen kokning förekommer.
 5. soltorn

  soltorn, komponent i solkraftverk där ett stort antal solföljande heliostatspeglar runt tornet koncentrerar solstrålningen mot en absorbator monterad på tornets topp.
 6. absorptionskylaggregat

  absorptionskylaggregat innehåller ett värmedrivet kylsystem med vilket man kan skapa och upprätthålla temperaturer som är lägre än omgivningens.
 7. solvärme

  solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i form av solstrålning absorberas i atmosfären, på jorden eller av en komponent som är avsedd för att producera värme.