1. solkraftverk

  solkraftverk är en anläggning där man använder solenergi för att framställa el.
 2. kylteknik

  kylteknik, tekniken att åstadkomma och utnyttja temperaturer som är lägre än omgivningens.

 3. solfångare

  solfångare är en apparat som omvandlar solenergi till värme.
 4. solvärme

  solvärme, i vidare bemärkelse värme som uppstår genom att energi i form av solstrålning absorberas i atmosfären, på jorden eller av en komponent som är avsedd för att producera värme.
 5. Mössbauereffekten

  Mössbauereffekten [mœsba uɐ-], rekylfri emission och absorption av gammastrålning från atomkärnor.