1. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 2. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 3. absorbera

  absorbe´ra verb ~de ~t ORDLED: ab-sorb-er-ar SUBST.: absorberande, absorbering; absorption
  Svensk ordbok
 4. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 5. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 6. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 7. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.

 8. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 9. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 10. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.