1. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 2. optiska instrument

  optiska instrument, instrument som används för att samla in, bearbeta och presentera information i optisk strålning.
 3. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.
 4. matspjälkning

  matspjälkning, matsmältning , digestion, sönderdelning av näring till beståndsdelar som tas upp av organismen för att utnyttjas i ämnesomsättningen.
 5. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 6. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 7. termoluminiscens

  termoluminiscens, utsändning av ljus från ett material vid försiktig uppvärmning.
 8. hundlax

  hundlax, Oncorhynchus keta , art i familjen laxfiskar.
 9. lymfsystem

  lymfsystem, kärlsystem för cirkulation av lymfa hos ryggradsdjur, inklusive människa.
 10. förgiftning

  förgiftning, tillstånd av skadlig påverkan på en organism, orsakad av en utifrån kommande substans; som medicinsk fackterm även av en i kroppen normalt förekommande substans som kan utöva giftverkan på grund av en onormalt hög koncentration i kroppen, t.ex. beroende på en alltför långsam utsöndring (som vid urinförgiftning).