1. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 2. absorption

  absorption, nationalekonomisk term, se absorptionsansatsen.
 3. fotoelektrisk absorption

  fotoelektrisk absorption, absorption av elektromagnetisk strålning orsakad av att en elektron som frigörs genom fotoeffekt stannar kvar i materialet och överför hela sin kinetiska energi till detta.
 4. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 5. absorptionskylaggregat

  absorptionskylaggregat innehåller ett värmedrivet kylsystem med vilket man kan skapa och upprätthålla temperaturer som är lägre än omgivningens.
 6. absorptionsprincipen

  absorptionsprincipen, straffrättslig princip som innebär att när någon ska dömas för mer än ett brott, så bestäms straffet efter det svåraste av brotten.
 7. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 8. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 9. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 10. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).