1. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 2. absorption

  absorption, nationalekonomisk term, se absorptionsansatsen.
 3. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 4. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 5. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).
 6. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 7. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 8. NMR

  NMR, nuclear magnetic resonance, kärnmagnetisk resonans, kärnspinnresonans, selektiv absorption av radiovågor genom vissa atomkärnor i ett magnetiskt fält.
 9. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 10. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.