1. absorptionsansatsen

  absorptionsansatsen, ett sätt att analysera en devalverings inverkan på det devalverande landets bytesbalans.
 2. absorptionsprincipen

  absorptionsprincipen, straffrättslig princip som innebär att när någon ska dömas för mer än ett brott, så bestäms straffet efter det svåraste av brotten.
 3. absorptionstorn

  absorptionstorn, anordning för industriell rening, främst av gaser, t.ex. rening av rökgaser från svaveldioxid.
 4. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 5. absorptionskylaggregat

  absorptionskylaggregat innehåller ett värmedrivet kylsystem med vilket man kan skapa och upprätthålla temperaturer som är lägre än omgivningens.
 6. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 7. absorption

  absorption, nationalekonomisk term, se absorptionsansatsen.
 8. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 9. fotoelektrisk absorption

  fotoelektrisk absorption, absorption av elektromagnetisk strålning orsakad av att en elektron som frigörs genom fotoeffekt stannar kvar i materialet och överför hela sin kinetiska energi till detta.
 10. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok