1. absorptionskylaggregat

  absorptionskylaggregat innehåller ett värmedrivet kylsystem med vilket man kan skapa och upprätthålla temperaturer som är lägre än omgivningens.
 2. absorptionsansatsen

  absorptionsansatsen, ett sätt att analysera en devalverings inverkan på det devalverande landets bytesbalans.
 3. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 4. absorptionstorn

  absorptionstorn, anordning för industriell rening, främst av gaser, t.ex. rening av rökgaser från svaveldioxid.
 5. absorptionsprincipen

  absorptionsprincipen, straffrättslig princip som innebär att när någon ska dömas för mer än ett brott, så bestäms straffet efter det svåraste av brotten.
 6. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 7. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 8. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 9. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 10. absorption

  absorption, nationalekonomisk term, se absorptionsansatsen.