1. stjärna

  stjärna, klot av komprimerad och upphettad plasma som i sitt inre frigör energi, vanligen genom kärnreaktioner, som strålar ut från ytan i form av ljus tillsammans med lätta joniserade partiklar ( stjärnvind).
 2. hafnium

  hafnium, metalliskt grundämne, homolog till titan och zirkonium i periodiska systemets grupp 4 (IV A), kemiskt tecken Hf.
 3. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 4. niob

  niob, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 5, besläktat med vanadin och tantal, kemiskt tecken Nb, tidigare, särskilt i USA, även benämnt columbium med kemiska tecknet Cb.
 5. bor

  bor, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13 (borgruppen), kemiskt tecken B.

 6. torvmull

  torvmull [tår`v-] subst. ~en ORDLED: torv--mull-en
  Svensk ordbok
 7. absorption

  absorption [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ab-sorpt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. torvströ

  torvströ [tår`v-] subst. ~et äv. ~t ORDLED: torv--strö-et
  Svensk ordbok