1. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 2. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.
 3. extinktionskoefficient

  extinktionskoefficient, äldre benämning på absorptionskoefficient (se absorption).
 4. optisk aktivitet

  optisk aktivitet, optisk vridningsförmåga , egenskapen hos vissa ämnen att vrida polarisationsplanet hos planpolariserat ljus.
 5. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 6. gulämne

  gulämne, gilvin , samlingsnamn för sådana lösta organiska ämnen i naturliga vatten som absorberar blått ljus, och därigenom ger vattnet en gul eller brun färgton.
 7. cirkulär dikroism

  cirkulär dikroism, CD, optiskt fenomen som innebär att höger- och vänstercirkulärpolariserat ljus absorberas olika mycket av ett undersökt prov.
 8. linjär dikroism

  linjär dikroism, LD, anisotrop ljusabsorption, optiskt fenomen som innebär att linjärt (plan)polariserat ljus absorberas i olika hög grad beroende på hur provet orienteras i förhållande till ljusets polarisationsplan.