1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 3. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 4. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 5. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 6. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 7. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 8. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 9. M-stjärna

  M-stjärna, stjärna av spektraltyp M.
 10. Gustav Robert Kirchhoff

  Kirchhoff, Gustav Robert, 1824–87, tysk fysiker.