1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. absorptionslinje

  absorptionslinje [-ʃo`ns-] subst. ~n ~r ORDLED: ab-sorpt-ions--linj-en
  Svensk ordbok
 3. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 4. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 5. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 6. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 7. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 8. M-stjärna

  M-stjärna, stjärna av spektraltyp M.
 9. Gustav Robert Kirchhoff

  Kirchhoff, Gustav Robert, 1824–87, tysk fysiker.
 10. D-linjerna

  D-linjerna, två absorptionslinjer i solens spektrum från neutralt natrium vid våglängderna 588,997 och 589,594 nm, betecknade D 2 respektive D 1 enligt det beteckningssystem som infördes av Joseph von Fraunhofer.